Forside FAQ

FAQ

Hvad er Ekspert gruppens opgave?

Du kan læse mere om gruppens opgave i Kommisoriet

Hvis idé var det at nedsætte en ekspertgruppen om dataetik?

Initiativet til gruppen kommer fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen og gruppen er knyttet til Disruptionrådet som også er repræsenteret i gruppen med to medlemmer. Gruppen arbejder sammen med flere forskellige ministerier.

Hvad skal der ske med gruppens resultater?

Til september skal gruppen fremføre anbefalinger for Disruptionrådet. Senere skal anbefalingerne fremlægges for regeringen som tager stilling til hvordan de evt. kan bruges i praksis. (Læs mere i kommisoriet).

Hvem er med i Ekspertgruppen om dataetik?

Du kan se navnene på medlemmerne af ekspertgruppen her

Hvordan arbejder ekspertgruppen?

Vi har samlet en kalender hvor du kan se hvilke lukkede møder og åbne arrangementer vi har i forbindelse med ekspertgruppens arbejde her.

Taler I med andre eksperter udenfor gruppen?

Ja, vi ønsker på alle mulige måder at trække på viden, erfaring og gode idéer fra eksperter og alle der har en holdning til håndtering af data. Derfor har vi oprettet en mailboks hvor vi modtager idéer. Vi inviterer en bred gruppe af gæsteeksperter til både vores åbne og lukkede møder. Vi afholder saloner hvor mange forskellige fag og holdninger er repræsenteret.