Internationalt

Forside Internationalt

Studiegruppe for den etiske algoritme

I ekspertgruppen om dataetik har standardisering været et tilbagevendende emne – kan man lave standarder for dataetik? Det spørgsmål blev forsøgt besvaret den 18.-20....